Tổng Hợp Bài Mẫu BAND 8.0+ Dạng BAR CHART IELTS Writing Task 1

Biểu đồ cột – hay còn gọi là BAR CHART là một trong những dạng bài phổ biến cực hay gặp trong IELTS Writing Task 1.  Đặc điểm nhận biết dạng bài này là có những thanh nằm ngang, hoặc nằm đứng để biểu thị số liệu hoặc để so sánh.

Dạng bài này hoàn toàn giống với dạng Line graph, chỉ khác cách diễn tả biểu đồ thông qua các cột. 

Ví dụ: The chart below shows male and female fitness membership in Thailand between 1985 and 2015.

 

Bước 1: Phân tích đề

Đối tượng (chủ ngữ) của biểu đồ là gì?

Số lượng thành viên nam và nữ tham gia hoạt động fitness

Đơn vị là gì?

Đơn vị được tính bằng số lượng người

Có mốc hay khoảng thời gian không? Thì của động từ?

Khoảng thời gian trong 30 năm bắt đầu từ năm 1985. Vậy nên chúng ta sẽ dùng thì “quá khứ đơn” xuyên suốt cả bài

Bước 2: Paraphrase đề bài – viết Introduction 

The chart below shows male and female fitness membership in Thailand between 1985 and 2015.

Xem thêm:   19 Từ Vựng PHẢI THUỘC LÒNG Chủ Đề HIGHER EDUCATION

 

Bước 3: Xác định ý và viết Overview 

  • Đặc điểm về xu hướng: Số lượng thành viên nữ tăng, số lượng thành viên nam giảm trong cả quá trình
  • Đặc điểm về độ lớn:  Năm 2010 có số lượng thành viên lớn nhất ở cả nam và nữ.
  • Overview

It is clear that…

Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin và viết 2 đoạn Detail 

Detail 1: so sánh các line ở điểm đầu, xu hướng cho đến điểm giữa, các điểm nổi bật (1985-2000)

Năm 1985: Số lượng thành viên nam tại phòng tập là ~2200, so sánh với nữ là 1300

5 năm sau đó: Cả 2 nhóm đều tằng, số lượng thành viên nam gấp đôi thành viên nữ ~3800 (nam) 1900(nữ)

10 năm tiếp theo, trong khi số lượng thành viên nam giảm xuống còn 1800, số lượng thành viên nữ tăng lên 2800.

 

Xem bài mẫu BAND 8.0+ dạng BAR CHART TẠI ĐÂY 

Xem bài mẫu dạng khác Writing Task 1 TẠI ĐÂY