Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Dạng Pie chart, Table & Line graph từ tháng 1 – 5 / 2019

Dưới đây là tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table, Pie và Line từ tháng 1 đến tháng 5 / 2019. Mỗi đề đều được cung cấp bài mẫu và dàn ý chi tiết.

  • 12/01: Table
  • 19/01: Pie
  • 09/02: Line
  • 14/02: Table
  • 11/05: Line

DOWNLOAD

Trích từ tạp chí IELTS Special Journal.

Xem thêm:   How to write at a band 9 level – IELTS Writing Task 2

Download dạng Bar chart TẠI ĐÂY.

Download dạng Process và Map TẠI ĐÂY.