Tổng hợp Learn Hot English – Tạp chí học tiếng anh hàng đầu thế giới

Bạn đang học tiếng Anh hay bạn đang là một giáo viên tiếng Anh? Dù thế nào thì bạn đang tìm kiếm một tạp chí tiếng Anh thú vị để học hay dạy tiếng Anh. Tạp chí Hot English là tạp chí học tiếng Anh hàng đầu. Cách tiếp cận thú vị và đầy màu sắc của tạp chí để giảng dạy tiếng Anh thực sự như được nói bởi người bản xứ.

Xem thêm:   Learn Hot English Magazine No.180 (PDF & Audio)

IELTS Share đã tổng hợp tạp chí Learn Hot English từ No.140 đến No.158 để bạn đọc có nguồn tài liệu học tiếng anh thú vị và hữu ích nhất.