Test Your English Vocabulary In Use: Pre-Intermediate & Intermediate

Test Ur English Vocabulary in Use pre-inter inter ielts share

Test Your English Vocabulary In Use: Pre-Intermediate & Intermediate cung cấp những bài tập giúp bạn ôn luyện thêm khả năng về từ vựng. Tài liệu này có thể được sử dụng độc lập như một cuốn bài tập về từ vựng, hoặc cũng có thể được sử dụng đi kèm với Vocabulary in use. Gồm hơn 100 test, mỗi test gồm 30 câu tương đương với 30 điểm, phù hợp với trình độ pre-intermediate và intermediate.

Leave a Comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.