IELTS Essay Analysis – Tuyển tập hướng dẫn phân tích bài mẫu band 9 của thầy Simon

Sách tập hợp những phân tích cơ bản về cách viết của cựu giam khảo IELTS – Simon (blog ielts-simon.com). Các bài essay của Simon được xem là tiêu chuẩn của cộng đồng luyện thi IELTS với phong cách viết đơn giản nhưng mạch lạc và kết cấu chặt chẽ, từ ngữ sử dụng uyển chuyển và đạt độ chính xác cao, từ đó mang lại hiệu quả tối ưu cho bài viết.   Đáp ứng nhu cầu của học viên mong muốn tìm hiểu phương pháp viết của thầy Simon, đội ngũ chuyên môn tại ZIM biên soạn tài liệu – IELTS Essay Analysis, sách gồm 6 phần:

  • Phần 1: Giới thiệu cấu trúc bài essay
  • Phần 2: Cách viết từng phần của bài IELTS Essay hoàn chỉnh
  • Phần 3: Dạng essay trong bài thi IELTS Writing
  • Phần 4: Dạng bài Cause/Problem & Solution
  • Phần 5: Dạng bài Two-part question
  • Phần 6: Tổng hợp bài mẫu của Simon
  • Phần 7: Tổng hợp thắc mắc thường gặp
(Đăng nhập để tải)

Leave a Comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.