The Vocabulary Files C1: English Usage Advanced (With Key)

the vocabulary file level C1 ielts share

The Vocabulary Files C1 là tài liệu giúp trau dồi từ vựng BAND 6 – 7 – 8 (C1). Cuốn tài liệu hữu ích được viết cho những ai đang chuẩn bị tham gia kỳ thi IELTS / Cambridge Advanced, bao gồm những từ vựng mà các thí sinh sẽ cần để lấy những điểm số cao cho phần Nghe, Đọc, Viết và Nói của kỳ thi.

Xem thêm:   English Grammar Book Round-Up 1

15 Unit trong The Vocabulary Files C1 tập trung vào các từ vựng chuyên sâu theo chủ đề,  những chủ đề thường xuất hiện trong kỳ thi IELTS hoặc Cambridge Advanced (economy, education, health,, v.v.). Ngoài ra, tài liệu cũng cung cấp một số bài tập và từ vựng có thể được sử dụng trong tất cả các khía cạnh của tiếng Anh.

1 thought on “The Vocabulary Files C1: English Usage Advanced (With Key)”

Leave a Comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.