Bài mẫu & từ vựng IELTS Writing Task 2 ngày thi 14/12/2019

Bài viết dưới đây, IELTS SHARE gửi tới bạn học phân tích đề Writing Task 2 ngày 14/12. Thông qua bài mẫu này, bạn học sẽ nắm được xu hướng ra đề cũng như cách triển khai idea một cách thông minh nhất.

ĐỀ THI WRITING TASK 2 14.12.2019

Some people think that children should begin their formal education at  a very early age. Some think they should begin at at least 7 years old. 

Discuss both views and give your own opinion. 

Phân tích đề bài: 

Đề bài đề cập đến chủ đề: Trẻ em và Giáo dục. Một số người nghĩ rằng trẻ em nên bắt đầu tham gia giáo dục chính quy từ sớm. Một số khác thì nghĩ rằng chúng nên bắt đầu ít nhất là khi 7 tuổi. Người viết được yêu cầu phân tích cả 2 ý kiến trên và đưa ra quan điểm cá nhân.

Lưu ý về dạng bài:

Đây là dạng bài “Opinion”, một dạng câu hỏi cực kỳ phổ biến trong phần viết IELTS, yêu cầu người viết đưa ra một quan điểm rõ ràng về một ý kiến nào đó. Ý kiến này được thể hiện xuyên suốt, nhất quán giữa mở bài, thân bài và kết bài. Lỗi thường gặp ở dạng bài này là: người viết không thống nhất quan điểm của mình từ đầu đến cuối hoặc không nêu rõ quan điểm trong câu Thesis statement ở phần mở bài. Lỗi sai này thuộc vào phần Task Response trong tiêu chí chấm điểm. Bên cạnh đó, người viết cần phải lưu ý đề cập được tất cả các ý (hai ý: trẻ em nên đi học từ rất sớm và nên đi học ít nhất là khi 7 tuổi) được nêu ra ở đề bài. Nếu chỉ tập trung vào một ý mà bỏ qua ý còn lại, người viết cũng sẽ bị trừ điểm Task Response.

Bài mẫu 

People have different views about whether children should start their formal education as early as possible or delay it until they are at least 7 years old. Personally, I believe an early commencement of study would be far more beneficial than a later start.

Firstly, starting school at a young age would generate a number of positive outcomes. Undeniably, the younger an individual is, the easier it is for them to acquire new knowledge and information. As a result, these children would have a head start over their peers pursuing higher education. Besides this, they would have opportunities to figure out their natural talents. Most Vietnamese children, for example, are sent to kindergarten at the age of 3 or 4 to learn some basic skills such as addition and subtraction. After a couple of months, those showing potential will be cared for by teachers with an aim to train them to become specialized students in the future.

Xem thêm:   Live Stream học IELTS Writing hàng tuần cùng ZIM – chủ đề Disadvantages of Technology Task 2

However, several individuals advocate a later start to formal schooling due to a number of reasons. It is believed that commencing school at a later age will offer kids more time to learn many things via their parents at home. As a result, these children will become more mature and integrate more easily into the educational environment in the upcoming years. In addition, it might also be more beneficial for children to have a childhood in which they can cultivate their own skills and interests through normal activities at home.

To conclude, despite being safe with their parents at home, children would have fewer chances to engage in extracurricular activities which would equip them with vital soft skills including teamwork and communication skills. Not to mention, while not at school, many children tend to lead an unhealthy lifestyle as their free time is devoted to online games, which gradually isolate them from society. Therefore, I believe that it would be well-advised that parents send their children to school at an early age.

(329 từ)

Các từ vựng cần chú ý:

  • An early commencement of study: việc học sớm
  • Head start: khởi đầu trước
  • Formal schooling: việc học chính thức
  • Vital soft skills including teamwork and communication skills: kĩ năng mềm quan trọng bao gồm kĩ năng làm việc nhóm và giao tiếp
  • Well-advised : khôn ngoan

Tải chi tiết phân tích và bài mẫu cho ngày thi 14/12/2019 tại đây:

Download

Kiểm tra trình độ trước khi thi IELTS. Đánh giá chính xác, nhận kết quả trong ngày.
Đăng ký thi thử IELTS